Latvian English


folklora.lv
Mpeg3


folklora.lv


folklora.lv

.

    Datoru avize, 22 (114), , 31 1999 , 9:

 WWW  HRONIKA

    Jaunums Tkl ir ar Latvijas folkloras serveris. aj Web viet (http://folklora.lv/) saska ar autora ieceri paredzts ievietot vispusgus materilus par latvieu folkloru un tautas mkslu. obrd tiek veidots kopu katalogs, kur vajadztu bt visu kopu aprakstiem, fotoattliem un skau ierakstiem. Sada "Zias par latvieu mziku" tiek ststts par "latvieu tradicionlajiem skau rkiem", bet sada "Folkloras paskumi" atbilstoi nosaukumam ir informcija par Latvijas folkloras dzvi. "Balts stunds" ldz gada septembrim bs izveidots mcbu ldzeklis, kas skolniem un jebkuram interesentam aus iepazties ar latvieu folkloras vsturi. Ir pat iecere izmantot interaktvus skriptus.
    Informcijas tiem ir daudz, turklt t ir ar angu un krievu valod, turklt navigcija pa lapu ir pietiekami rta. Viengi lapas noformjums varja bt profesionlks.
    Latvijas folkloras server idejas autors ir Ansis Ataols Brzi, kas ir ne tikai programmtjs, bet ar folkloras kapelas "Maskakas muzikanti" vadtjs. o ieceri paldzja stenot Sorosa fonds - Latvija, LATNET un LANET.

Ilmrs Lkums


© 1998-2018,
, ansis_N@N_folklora.lv

  SFL, Latnet Lanet.


26 2006