Latvian Russian


folklora.lv
Folklore groups
Instruments
Activities
About us

About us
Chronological
By media

Trifles
Support
Fonts
Mpeg3
Links
Addresses
Statistics
Guestbook


Search all folklora.lv files

You are
'th
visitor of folklora.lv and
'th
visitor of this page.

    Publication in morning newspaper Diena, #126 (2436), Tuesday, 1 June 1999, page 16:

 Cilvēkziņas

  ANSIS ATAOLS (šo turku izcelsmes vārdu viņam deva vecāki dzejnieks ULDIS BĒRZIŅŠ un sinoloģe JEĻENA STABUROVA) BĒRZIŅŠ, folklorists, programmētājs un ansambļa Maskačkas spēlmaņi vadītājs, ar Sorosa fonda atbalstu pabeidzis darbu pie projekta Latvijas folkloras kopu katalogs starptīklā. Tajā atrodama daudzveidīga informācija par mūsu folkloras kopām - vispārīgas ziņas, apraksti, fotoattēli, dziesmu ieraksti u.c. Vairums ansambļu aprakstu snieguši sava novada izloksnē. Ārzemju lietotāju vajadzībām visa vajadzīgā informācija tulkota angļu un krievu valodā. Uz folkloras servera (http://folklora.lv/) izvietots arī gaidāmo folkloras pasākumu kalendārs. Šis darbs Ansim aizņēma apmēram pusgadu, taču gan viņš, gan Sorosa fonds esot gandarīti par paveikto.


Copyright © 1998-2018, Ansis Ataols Bērziņš
Questions, comments and suggestions are welcome to ansis_N@N_folklora.lv

This page is created with support of  SFL, Latnet and Lanet.
Last time modified
26 January 2006Buy Latvian folk music online!