Latvian English


folklora.lv
Mpeg3


folklora.lv


folklora.lv

.

    Diena, 126 (2436), , 1 1999 , 16:

 Cilvkzias

  ANSIS ATAOLS (o turku izcelsmes vrdu viam deva vecki dzejnieks ULDIS BRZI un sinoloe JEENA STABUROVA) BRZI, folklorists, programmtjs un ansamba Maskakas splmai vadtjs, ar Sorosa fonda atbalstu pabeidzis darbu pie projekta Latvijas folkloras kopu katalogs starptkl. Taj atrodama daudzveidga informcija par msu folkloras kopm - visprgas zias, apraksti, fotoattli, dziesmu ieraksti u.c. Vairums ansambu aprakstu sniegui sava novada izloksn. rzemju lietotju vajadzbm visa vajadzg informcija tulkota angu un krievu valod. Uz folkloras servera (http://folklora.lv/) izvietots ar gaidmo folkloras paskumu kalendrs. is darbs Ansim aizma apmram pusgadu, tau gan vi, gan Sorosa fonds esot gandarti par paveikto.


© 1998-2018,
, ansis_N@N_folklora.lv

  SFL, Latnet Lanet.


26 2006