Latvian English


folklora.lv
Mpeg3


folklora.lv


folklora.lv

.

    Vaduguns, 62 (7038), , 8 1998 , 9:


Veido Latvijas folkloras kopu katalogu

    Balvu rajona etnogrfiskie ansambi samui rdzinieka, programmtja un folkloras kapelas "Maskakas splmai" dalbnieka Ana Brzia vstuli, kur vi ldz folkloras kopm izveidot kopas aprakstu novada izloksn, pievienot fotoattlus un dziesmu ierakstus kaset vai blvplat.

    os materilus Ansis Brzi izmantos, lai veidotu Latvijas folkloras kopu katalogu Starptkl. Tas saturs informciju par Latvijas folkloras kopm latvieu, krievu un angu valod un bs pieejams visiem Starptkla lietotjiem jebkur pasaules mal. o projektu atbalsta Sorosa fonds.
    Pagju ned dziesmu "Iz bleu gosts gju" ierakstja Viakas etnogrfiskais ansamblis "Abrente", vadtja Albna Veina.
    Ar citi rajona etnogrfiskie ansambi ir nolmui atbalstt o projektu, jo kur gan nevlas, lai par viu uzzintu vis pasaul.

D. Kanska


© 1998-2018,
, ansis_N@N_folklora.lv

  SFL, Latnet Lanet.


26 2006